جدول انتخاب کنتاکتور، بى متال و فیوز

جدول انتخاب کنتاکتور، بى متال و فیوز براى موتورهایى که به صورت مستقیم (یک ضرب) به شبکه متصل مى شوند

این جدول از ۷ ستون تشکیل شده است. ستونهاى اوّل و دوم قدرت موتورها را برحسب کیلووات و اسب بخار براى ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت نشان می دهد. ستون سوم و چهارم قدرت موتورها را براى ولتاژ خطى ۳۸۰ ولت مشخص مى کند. ستون پنجم جریان کنتاکتور را براى قدرت هاى موردنظر و ستون ششم جریان بى متال لازم را براى موتور موردنظر معلوم مى کند و بالاخره ستون هفتم فیوز موردنیاز را مشخص مى نماید.

این جدول براى موتورهایى مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت مستقیم به شبکه ى برق متصل شوند.

براى مثال، موتور KW۲۲ یا HP۳۰ موردنظر است. براى انتخاب وسایل موردنیاز در ستونى که بالاى آن ولتاژ ۳۸۰ ولت مشخص شده، عددKW ۲۲ و HP۳۰ را پیدا مى کنیم. سپس روبه روى آن، عدد ۶۳ را براى جریان کنتاکتور و عدد ۵۰-۳۸ را براى جریان بى متال و ۶۳-۵۰ را براى جریان فیوز معلوم مى نماییم.

جدول انتخاب کنتاکتور، بى متال و فیوز براى موتورهایى که به صورت ستاره مثلث راه اندازى مى شوند

این جدول براى موتورهاى آسنکرون روتور قفسه اى مورد استفاده قرار مى گیرد که راه اندازى آن به صورت ستاره مثلث باشد.

مثال قبل، یعنى موتور KW۲۲ یاHP30 را در نظر می گیریم. طبق روش قبلى، کنتاکتور موردنیاز ۴۰ آمپر و بى متال آن ٣٢-٢٣ آمپر و فیوز موردنیاز ۶٣-۵٠ آمپر خواهد بود. علت کاهش آمپر کنتاکتور و بى متال نسبت به حالت راه اندازی مستقیم این است که در اتصال مثلث، که اتصال دائم کار موتور است، جریان مصرفى موتور از دو کنتاکتور به صورت موازى عبور مى کند. بنابراین، هر کنتاکتور باید حدود 0/58 جریان اصلى را تحمل کند. به همین ترتیب چون بى متال، روى یکى از کنتاکتورها قرار مى گیرد، جریان تنظیمى آن کاهش مى یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *