سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک وسیله ایی است که قدرت سیال را به طور خطی به نیروی مکانیکی تبدیل میکند و سیلندر هیدرولیک نام صنعتی جک هیدرولیک میباشد .  در ادامه ی مقاله به طور دقیق تر سیلندر هیدرولیک را تشریح خواهیم کرد .

در یک مدار ساده به منظور کنترل سرعت عملکرد سیلندر ، شیر کنترل جریان را می توان در سه موضع قرار داد:
  •  در موضع کنترل جریان ورودی به سیلندر هیدرولیک
  •  در موضع کنترل جریان خروجی از سیلندر هیدرولیک
  •  در موضع کنارگذر جهت تنظیم میزان جریان اضافی

 

١- کنترل سرعت از طریق کنترل جریان ورودی

روش کنترل سرعت با کنترل جریان ورودی به منظور کنترل دقیق حرکت سیلندرهایی استفاده می شود که بار مقاوم آنها همواره در جهت مخالف حرکت عمل می کند. زیرا چنانچه بار متغیر یا منفی (در جهت حرکت) باشد، سیلندر هیدرولیک یا موتور هیدرولیکی دارای حرکت نوسانی خواهد بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در تنظیم فشار توسط شیر اطمینان بایستی فشار مورد نیاز جهت غلبه بر بار و افت فشار بوجود آمده در شیر کنترل سرعت را مدنظر قرار داد.

از این نوع کنترل سرعت به منظور کنترل حرکت میز دستگاه های سنگ تخت، جوش اتوماتیک، ماشینهای نورد و دیگر ماشینهای ابزار که اساسا به کنترل سرعت دقیق نیازمند می باشند استفاده می شود.

در روش کنترل سرعت با کنترل جریان ورودی، پس از شروع حرکت، مقاومت در مقابل حرکت کاهش یافته و فشار افت می کند. این حالت حتی با وجود سیستم جبران کننده فشار موجب شتاب گرفتن لحظه ای بار خواهد گردید.

از طرف دیگر چنانچه در حین کار و یا در انتهای کورس، سریعا جهت حرکت عکس شود، بصورت لحظه ای جهت بار و حرکت یکسان شده و تمایل به پیش افتادن بار از حرکت بوجود می آید. در چنین شرایطی به منظور اعمال کنترل مناسب می توان از شیر متعادل کننده در خط منتهی به مخزن استفاده نمود.

 

سیلندر هیدرولیکی
سیلندر هیدرولیکی کنترل سرعت ازطریق کنترل جریان ورودی

 

– کنترل سرعت از طریق کنترل جریان خروجی

در مدارهایی که امکان هم جهت شدن بار با حرکت وجود دارد و یا بار دارای حرکت های تکان دار می باشد، از کنترل سرعت به روش کنترل جریان خروجی استفاده می شود. زیرا در صورت استفاده از روش کنترل سرعت با کنترل جریان ورودی، هنگام هم جهت شدن بار با حرکت، دیگر کنترلی بر سرعت حرکت بار وجود نخواهد داشت.

 

کنترل-سرعت-از-طریق-کنترل-جریان-خروجی
کنترل-سرعت-از-طریق-کنترل-جریان-خروجی

 

در روش کنترل جریان خروجی، شیر کنترل جریان در خط برگشت نصب می شود و مانند حالت قبل، مقدار فشار در مدار بایستی بر مقاومت بار و افت فشار شیر کنترل جریان غلبه نماید. روش کنترل جریان خروجی به اندازه روش کنترل جریان ورودی دارای دقت و حساسیت نمی باشد، زیرا نرخ روغن خروجی از سیلندر کنترل می شود و در سیلندرهای دیفرانسیلی در کورس رفت، حجم سیال خروجی کمتر از میزان ورودی است. البته در کورس برگشت نیز عکس مطلب فوق صادق است.

هنگام استفاده از این روش باید میزان فشار در خروجی سیلندر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا بطور مثال اگر نسبت مساحت پیستون به میله پیستون ۲ به ۱ بوده و فشار در خط رفت (سمت تمام قطر) به bar ۲۰۰ برسد، آنگاه فشار در سمت میله پیستون به bar ۴۰۰ خواهد رسید و ممکن است سیلندر دچار آسیب شود.

در چنین شرایطی، باید یک شیر اطمینان جداگانه در خروجی سیلندر و سمت میله پیستون، به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد فشار نصب گردد. البته باید توجه نمود که هنگام عمل کردن شیر اطمینان، دیگر سرعت تحت کنترل نخواهد بود. در سیلندرهائی که دارای میله پیستون قطور بوده و در فشار بالا عمل می کنند وضعیت فوق الذکر بسیار جدی است.

 

الف ) کنترل پذیر نبودن سرعت به دلیل هم جهت شدن بار با حرکت (در حالت کنترل جریان ورودی) ب) تقویت فشار در سمت میله پیستون در حالت کنترل جریان خروجی
الف ) کنترل پذیر نبودن سرعت به دلیل هم جهت شدن بار با حرکت (در حالت کنترل جریان ورودی)         ب) تقویت فشار در سمت میله پیستون در حالت کنترل جریان خروجی

١- کنترل سرعت با ارسال بخشی از جریان به مخزن

سومین روش در کنترل سرعت توسط شیرهای کنترل جریان، ارسال کنترل شده بخشی از سیال به مخزن یا محیط کم فشار دیگر است. این روش به گستردگی دو روش قبل مورد استفاده نمی باشد. دقت این روش به مقدار تغییرات جریان خروجی پمپ با فشار بستگی داشته و هنگامی که فشار در حد معقولی ثابت بوده و یا کنترل سرعت دقیق مورد نیاز نیست، قابل قبول می باشد.

کاربرد متداول این روش در مدارهایی است به قسمت عمده خروجی پمپ توسط عملگر استفاده شده و فقط بخش کوچکی از آن به مخزن برمی گردد.

در این روش سرعت در یک محدوده متوسط کنترل شده و امکان کنترل سرعت در کل محدوده جریان عبوری وجود ندارد و در عین حال مانند روش کنترل جریان ورودی، هنگام هم جهت شدن بار با حرکت، کنترل سرعت مکان پذیر نخواهد بود.

 

کنترل-سرعت-با-ارسال-بخشی-از-جریان-به-مخن
کنترل-سرعت-با-ارسال-بخشی-از-جریان-به-مخزن

نویسنده: محمدرضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *