هیدرولیک پایه

هیدرولیک-پایه

هیدرولیک پایه

 

بخش ها و قطعات یک سیستم هیدرولیک

 

– سیال هیدرولیک (Hydraulic Fluid)

سیال هیدرولیک، انرژی تولید شده در بخش تولید توان را به عمل کننده ها می رساند. (سیلندرها و هیدرو موتورها) سیالات هیدرولیک خواص متنوع زیادی دارند که می بایستی به هنگام انتخاب برای هر کاربرد در نظر گرفته شود. خواص مورد نیاز در موارد مختلف دارای کاربری متفاوت هستند. سیال هیدرولیک پایه با پایه نفتی که بیشترین کاربرد را دارد. به نام روغن هیدرولیک شناخته می شود.

 

– شیرها (Hydraulic valves)

شیرها وسایلی برای کنترل انرژی هیدرولیکی و هیدرولیک پایه هستند و قادرند تا جهت، دبی و فشار را کنترل و تنظیم کنند. ۴ نوع شیر هیدرولیک وجود دارد که بر اساس نیاز انتخاب و به کار گرفته می شود.

 

– شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves)

این شیر ها جهت جریان سیال را کنترل میکنند که در نتیجه تعیین کننده جهت حرکت و موقعیت عمل کننده ها هستند. شیرهای کنترل جهت با روش های دستی، مکانیکی، برقی، پنوماتیکی و هیدرولیکی تحریک (راه اندازی) می شوند. تبدیل و تقویت سیگنال های دستی، برقی و پنوماتیکی توسط واسطه های (Interfaces) بین بخش کنترل توان و بخش کنترل سیگنال صورت گیرد.

شیر- کنترل-جهت
شیر- کنترل-جهت

 

– شیرهای کنترل فشار (Pressure Valves)

وظیفه این شیرها تاثیر بر فشار کل یک سیستم هیدرولیک یا بخشی از آن است. روش عملکرد این شیرها بر اساس وارد آمدن فشار سیستم بر یک سطح مقطع در داخل شیر است که نیروی حاصل، بر نیروی یک فنر غلبه می کند.

شیر محدود کننده ی فشار
شیر محدود کننده ی فشار Pressure Relief Valve

 

 

شیر-کنترل-جریان
شیر-کنترل-جریان Flow Control Valve

 

– شیرهای یک طرفه (Non – Return Valves)

شیرهای-یک-طرفه
شیرهای-یک-طرفه

 

شیرهای یک طرفه در دو نوع شیر های یک طرفه بدون پایلوت (شیرهای یک طرفه فنری یا بدون فنر)، و شیرهای یک طرفه پایلوتی وجود دارند. در شیرهای یک طرفه پایلوتی، جریان در جهت معکوس که در شرایط عادی امکان پذیر نیست، توسط یک سیگنال هیدرولیکی ممکن می شود.

 

شیر یک طرفه یک سیلندر هیدرولیک، یک قطعه عمل کننده است که توان هیدرولیکی را به توان مکانیکی تبدیل میکند. وارد آمدن فشار بر سطح مقطع پیستون متحرک، حرکت خطی را در سیلندر ها تولید می کند. انواع سیلندرهای هیدرولیک عبارتند از:

 

– سیلندرهای یک طرفه  Single – Acting cylinders

 

در این نوع از سیلندرها، سیال تنها به یک طرف پیستون تزریق می شود که با اعمال فشار بر همان طرف، سبب حرکت خطی میل پیستون می گردد. حرکت برگشت در این نوع سیلندر ها با استفاده از یک فنر یا نیروی خارجی حاصل می شود.

 نمونه سیلندر های یک طرفه :

  • سیلندر رام (RAM) در پرس های هیدرولیک
  • سیلندرهای تلسکوپی یک طرفه

 

– سیلندرهای دو طرفه Double – Acting Cylinders

 

در سیلندر های دو طرفه، سیال به هر دو سوی پیستون تزریق می شود. با اعمال فشار بر هر طرف پیستون سیلندر حرکت می کند.

نویسنده: محمدرضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *