پمپ های پیستونی

پمپ های پیستونی

پمپ های پیستونی

پمپ های پیستونی دارای مکانیزم دورانی هستند که اصول عملکرد آنها در پمپ نمودن سیال همانند پمپ های رفت و برگشتی است با این تفاوت که بجای یک سیلندر و پیستون دارای تعداد زیادی سیلندر و پیستون می باشند. با چرخش مکانیزم دورانی، پیستونها داخل سیلندر رفت و برگشت نموده و روغن را بداخل محفظه سیلندر کشیده و سپس آن را به داخل سیستم پمپ می نمایند.

انواع پمپ های پیستونی:

این پمپها دارای دو نوع اصلی پیستونی محوری و پیستونی شعاعی هستند و در طرحهای جابجائی ثابت و جابجائی متغیر در دسترس می باشند. پمپ های پیستونی محوری و شعاعی نوع جابجائی متغیر معمولا بزرگتر و سنگین تر هستند، زیرا سیستمهای کنترل داخلی مانند سیستم کنترل جابجایی و بخش سرو نیز به ساختمان آنها اضافه می شود

بازدهی پمپ های پیستونی :

پمپ های پیستونی با دارا بودن بالاترین نسبت توان به وزن، از گرانترین انواع پمپها بوده و در صورت آببندی دقیق پیستونها، می توانند بالاترین بازدهی را داشته باشند. در این پمپها معمولا جریان بدون ضربان بوده و بدلیل اعمال نشدن بار جانبی بر پیستونها دارای عمر طولانی هستند. البته بواسطه طرح پیچیده، تعمیرات آنها با مشکلاتی مواجه است.

پمپ پیستونی محوری با محور خمیده:

طبق شکل زیر در بلوک سیلندر مجموعه پیستونهائی بر روی محیط دایرهای مستقر شده که توسط محور محرک دوران می نمایند. خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیت زاویه ای مشخص قرار می گیرد. میله های پیستون توسط اتصالات کروی به فلنج محور محرک متصل هستند بطوریکه تغییر فواصل بین فلنج مذکور و بلوک سیلندر، موجب حرکت رفت و برگشتی پیستونها در داخل سیلندر می شود. یک اتصال یونیورسال بلوک سیلندر را به محور محرک مرتبط می نماید.

پمپ پیستونی محوری با محور خمیده
پمپ پیستونی محوری با محور خمیده

تنظیم جابجائی حجمی با تغییر زاویه :

زاویه فوق از صفر تا ۳۰۰ قابل تغییر بوده که بازاء صفر درجه جریان خروجی وجود نخواهد داشت و در ۳۰ مقدار جریان به حداکثر خواهد رسید. پمپ های پیستونی جابجائی متغیر دارای مکانیزم تغییر زاویه می باشند اما انواع با جابجائی ثابت آنها معمولا در زوایای ۲۳ یا ۳۰ عمل می کنند.

پمپ پیستونی شعاعی:

ساختمان داخلی پمپ پیستونی شعاعی :

در این نوع پمپ پیستونها در یک آرایش شعاعی در بلوک سیلندر مستقر بوده و عمود بر محور مرکزی دارای حرکت رفت و برگشتی هستند. پیستونها در نتیجه نیروی گریز از مرکز و فشار سیال (در پشت آنها) همواره با سطح رینگ عکس العمل در تماس می باشند.

عملکرد پمپ پیستون شعاعی:

جهت پمپ نمودن سیال بایستی رینگ عکس العمل در وضعیت خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد. در نتیجه چرخش بلوک سیلندر و وجود خارج از مرکزی، پیستونهای یک طرف (نیمه پایین) به سمت خارج و پیستوهای طرف دیگر به سمت داخل سیلندر (به طرف مرکز روتور) حرکت می نمایند. در ناحیه ای که پیستونها از مرکز روتور فاصله می گیرند مکش لازم بوجود می آید و سیال می تواند از طریق مجرای ورودی شیر مرکزی به درون سیلندرهای مربوطه هدایت گردد.    زمانی که پیستون از موقعیت حداکثر خارج از مرکزی عبور می کند، باید تابع رینگ عکس العمل بداخل سیلندر حرکت نماید.

پمپ پیستونی شعاعی
پمپ پیستونی شعاعی

جابجایی حجمی پمپ:

کاهش حجم ایجاد شده در نتیجه جابجایی پیستون، سیال را به طرف مجرای خروجی شیر مرکزی می راند. در انواع جابجایی متغیر، در اثر تغییر کورس پیستونها (بواسطه تنظیم خروج از مرکز رینگ عکس العمل)، جابجائی حجمی پمپ تغییر می یابد.

 

نویسنده: محمدرضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *