اتصالات

اتصالات

اتصالات پنوماتیک به منظور اتصال و برقراری ارتباط میان اجزای مختلف سیستم های پنوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل بهره مندی پنوماتیک از اجزای مختلف، بدیهی است که به اتصالات پنوماتیک متعدد در ابعاد و ویژگی های مختلف نیاز دارید. نوع اتصالات پنوماتیک ، سایز رزوه و سایز شلنگ خور از ویژگی های اتصالات پنوماتیک به شمار می روند. کیفیت و دقت ساخت و آلیاژ اجزای مختلف اتصالات پنوماتیک نیز در انتخاب انواع مختلف این قطعه از اهمیت بالایی برخوردارند .