کنترل سوئیچ

کنترل سوئیچ ها شامل شاسی های استارت ، شاسی های مخصوص جرثقیل ، کلیدهای استارت اضطراری (کله قارچی) و پل های کمکی می باشند. این دسته از قطعات جزء قطعات تابلویی بوده که اکثر آنها روی پانل نصب می گردند.

شاسی ها و پوش باتن های استارت (start) و استاپ (stop) که به رنگ های سبز و قرمز و در شکل چراغدار و بدون چراغ عرضه می شوند. بطور کلی در زیر هریک از شاسی ها یک پل کمکی نصب شده که با فشردن شاسی کنتاکت پل کمکی بسته و یا باز می شود. در شاسی های استارت نوع کنتاکت پل کمکی نرمال باز (NO) و در شاسی های استاپ نرمال بسته (NC) می باشد. این شاسی ها در قطر های ۱۶ و ۲۲ میلیمتر تولید می گردند کهسایز ۲۲ میلیمتر در بازار ایران بیشتر رایج است. شاسی های چراغدار نیز در ولتاژ های ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت و ۲۴ ولت تولید می گردند.

از شاسی های استارت همانطور که از نام آنها پیداست جهت روشن کردن و از شاسی های استاپ جهت خاموش کردن در مدارات فرمان استفاده می گردد. شاسی های قطع اضطراری (emergency) که در بازار به آنها کله قارچی گفته می شود نیزکلیدهایی هستند که پل کمکی نصب شده در زیر آنها بصورت نرمال بسته بوده و بخش تحریک کننده کنتاکت بصورتی ساخته شده که به راحتی و به سرعت می توان آن را فشار داد. کاربرد شستی قطع اضطراری در مواقعی است که اتفاق و حادثه ای ناگهانی در یک ماشین رخ می دهد که بلافاصله باید دستگاه را قطع کنیم. این کلیدها در دو نوع قفل شونده و بدون قفل ساخته می شوند. در نوع قفل شونده با فشردن کلید، قفل شده و به حالت اول خود باز نمی گردد. اما در نوع شستی امرجنسی بدون قفل با رها کردن کلید به حالت اول برمی گردد.

چراغ های سیگنال نیز در رنگ های آبی ، سبز ، قرمز و زرد در دسترسند و از آنها جهت نمایش وضعیت کاری و یا نمایش وجود ولتاژ استفاده می گردد. لامپ های سیگنال در ولتاژ های ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت و ۲۴ ولت و با اندازه قطر ۲۲ و ۱۶ میلیمتر تولید می شوند.

ریموت ها یا شستی های کنترل جرثقیل نیز در انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای کاربرد داشته و در مدل های تک سرعته و دو سرعته، دو فرمانه ، چهار کلید ، شش دکمه ، هشت جهته موجود هستند.از این کلیدها جهت حرکت دادن بالابرهای سقفی و دروازه ای در محورهای x , y , z استفاده می گردد. گاهی این شاسی ها می توانند دارای کلید قطع اضطراری یا امرجنسی سوئیچ باشند.

ریموت های جوی استیک (joy stick) دارای یک اهرم هستند که با حرکت آن به سمت جلو ، عقب و چپ و راست کنتاکت های متناظر با جهات مختلف تغییر وضعیت می دهند. این کلیدهای کنترل می توانند به شکل دوحالته (جلو و عقب) و چهار جهته (جلو، عقب و چپ و راست) باشند و هریک می توانند بصورت ثابت یا برگشت بوسیله فنر عمل کند. در حالت ثابت اهرم به حالت اولیه برنمی گردد تا زمانی که دوبازه کاربر آن را حرکت دهد ولی در مدل جوی استیک خود برگشت اهرم به وسیله فنر به حالت اولیه برمی گردد.

کلیدهای گردان یا سلکتور سوئیچ ها دارای یک دستگیره (knob) تنظیم هستند که این دستگیره می تواند دارای دو وضعیت (چپ و راست) باشد که به آن کلید سلکتور یکطرفه (صفر و یک) گفته می شود و یا دارای سه وضعیت (چپ ، راست و وسط) باشد که به کلید گردان دوطرفه معروف است.همچنین در برخی موراد به جای دستگیره یک کلیدیا سوئیچ قرار می گردکه این محصول را با نام سوئیچ یک طرفه یا دوطرفه می شناسند. سوئیچ ها به دلیل این که کلید روی آنها را می توان از روی آن جدا نمود و در اختیار نفری خاص قرار داد در جاهایی که بخواهیم روشن یا خاموش کردن یک سیستم را فقط در اختیار نفر خاص قرار داد بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

کنتاکت های کمکی در قسمت زیرین شاسی ها ، کلیدهای اضطراری ، کلید و سوئیچ های گردان و با تغییر وضعیت کلی کنتاکت آنها باز و بسته شده که از آنها در مدارات فرمان و کنترل استفاده می گردد. پل های کمکی به صورت های نرمال باز (NO) ، نرمال باز و بسته (NO , NC) موجود بوده که بسته به نیاز در قسمت زیرین شاسی ها و کلیدهای گردان قابل نصب هستند.

- بستن + ادامه مطلب