کابل افشان

کابل افشان

کابل افشان از تعداد زیادی رشته سیم مسی تشکیل شده و به دلیل انعطاف پذیری کابل افشان در منازل و کسب و کار های کوچک در فواصل کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل افشان با وجود انعطاف پذیری، شکننده نیست و علاوه بر این و با توجه به محدوده ولتاژ قابل تحمل 300 تا 500 ولت برای مصارف خانگی بسیار مناسب است. به طور کلی کابل افشان در دو نوع تخت و گرد تولید می شود که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد.

جست و جوی سریع محصول
Page
Page