کابل مخابراتی

کابل مخابراتی

کابل مخابراتی برای انتقال ارتباط مخابراتی در فواصل دور و نزدیک مورد استفاده قرار می گیرد. کابل مخابراتی دو نوع مسی و نوری دارد و نحوه استفاده از آنها نیز در دو نوع زمینی و هوایی دسته بندی می شود. کابل مخابراتی مسی که نمونه متداولی در کشور به شمار می رود، کابل مورد استفاده در سیم کشی تلفن است.

کابل مخابراتی نوری نیز به دلیل سرعت بالای خود در انتقال داده، کاربرد خاص خود را دارد.

کابل مخابراتی هوایی به دلیل قرار گرفتن در معرض نور خورشید و بارندگی، با به کارگیری روکش مخصوص در مقابل این دو پدیده مقاوم است. کابل مخابراتی زمینی به طور معمول برای مصارف خانگی کاربرد دارند و برخلاف کابل هوایی از انعطاف پذیر بیشتری برخوردار است.

جست و جوی سریع محصول