شیرهای هیدرولیک

انواع شیر های هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک وسایلی برای کنترل انرژی هیدرولیکی هستند و قادرند تا جهت، دبی و فشار را کنترل و تنظیم کنند. شیرهای هیدرولیک به چهار دسته تقسیم می شوند که بر اساس نیاز انتخاب و بکار گرفته می شود.

سیال هیدرولیک (Hydraulic Fluid)

سیال هیدرولیک، انرژی تولید شده در بخش تولید توان را به عمل کننده ها می رساند. (سیلندرها و هیدرو موتورها) سیالات هیدرولیک خواص متنوع زیادی دارند که می بایستی به هنگام انتخاب برای هر کاربرد در نظر گرفته شود. خواص مورد نیاز در موارد مختلف دارای کاربری متفاوت هستند. سیال هیدرولیک با پایه نفتی که بیشترین کاربرد را دارد. بنام روغن هیدرولیک شناخته می شود.

 شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves)

این شیر ها جهت جریان سیال را کنترل میکنند که در نتیجه تعیین کننده جهت حرکت و موقعیت عمل کننده ها هستند. شیرهای کنترل جهت با روش های دستی، مکانیکی، برقی، پنیوماتیکی و هیدرولیکی تحریک (راه اندازی) می شوند. تبدیل و تقویت سیگنال های دستی، برقی و پنیوماتیکی توسط واسطه های (Interfaces) بین بخش کنترل توان و بخش کنترل سیگنال صورت گیرد.

انواع شیرهای کنترل جهت
شیرهای کنترل جهت

شیرهای کنترل فشار (Pressure Valves)

وظیفه شیرهای کنترل فشار تاثیر بر فشار کل یک سیستم هیدرولیک یا بخشی از آن است. روش عملکرد این شیرها بر اساس وارد آمدن فشار سیستم بر یک سطح مقطع در داخل شیر است که نیروی حاصل، بر نیروی یک فنر غلبه می کند.

انواع شیرهای کنترل فشار
شیرهای کنترل فشار

     شیرهای کنترل جریان (Flow Control Valve)

تاثیر بر اندازه جریان، نیازمند عمل متقابل و همزمان شیر های کنترل جریان و فشار دارد. این شیر ها امکان کنترل با تنظیم سرعت حرکت عمل کننده ها را فراهم می آورند. وقتی اندازه جریان ثابت است، عمل تقسیم جریان می بایستی بوقوع بپیوندد که این امر عموما از طریق عمل متقابل و همزمان شیرهای کنترل جریان و شیرهای فشار صورت میگیرد.

نمونه ای از یک شیر کنترل جریان جهت آموزشی
شیرهای کنترل جریان

شیرهای یکطرفه (Non – Return Valves)

شیرهای یک طرفه در دو نوع شیر های یک طرفه بدون پایلوت (شیرهای یک طرفه فنری یا بدون فنر)، و شیرهای یک طرفه پایلوتی وجود دارند. در شیرهای یک طرفه پایلوتی، جریان در جهت معکوس که در شرایط عادی امکان پذیر نیست، توسط یک سیگنال هیدرولیکی ممکن می شود.

نمونه شیرهای یک طرفه
شیرهای یک طرفه

– سیلندرها یا عمل کننده های خطی (Cylinders or Linear Actuators)

یک سیلندر هیدرولیک، یک قطعه عمل کننده است که توان هیدرولیکی را به توان مکانیکی تبدیل میکند. وارد آمدن فشار بر سطح مقطع پیستون متحرک، حرکت خطی را در سیلندر ها تولید می کند. انواع سیلندرهای هیدرولیک عبارتند از:

– سیلندرهای یک طرفه (Single – Acting cylinders)

در این نوع از سیلندرها، سیال تنها به یک طرف پیستون تزریق می شود که با اعمال فشار بر همان طرف، سبب حرکت خطی میل پیستون می گردد. حرکت برگشت در این نوع سیلندر ها با استفاده از یک فنر یا نیروی خارجی حاصل می شود. نمونه سیلندر های یک طرفه

  • سیلندر رام (RAM) در پرس های هیدرولیک
  •  سیلندرهای تلسکوپی یک طرفه

– سیلندرهای دو طرفه (Double – Acting Cylinders)

در سیلندر های دو طرفه، سیال به هر دو سوی پیستون تزریق می شود. با اعمال فشار بر هر طرف پیستون سیلندر حرکت می کند.

نمونه هایی از سیلندر دوطرفه :

  • سیلندرهای تلسکوپی
  • سیلندرهای دیفرانسیلی
  • سیلندرهای سنکرون

۳ thoughts on “شیرهای هیدرولیک

  1. سلام وقتتون بخیر مطالب بسیار کاربردی بودند، ای کاش نقشه داخلی شیرها کنارشان‌بودند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *