جوی استیک

جوی استیک (Joystick)

 کلیدهای جوی استیک دارای یک اهرم بوده که با حرکت دادن این اهرم کنتاکتهای آن قطع و وصل می گردند. این کلید دارای انواع دو حالته ثابت، دو حالته برگشت فنر، چهار حالته ثابت و چهار حالته برگشت فنر می باشند. این کلیدها در تابلوهای کنترل، کابین ماشین جرثقیل و ویلچرهای برقی و ... استفاده می گردد.

- بستن + ادامه مطلب