6 اصطلاح مرسوم در کنترلرهای حرارت

1- هیسترزیس(HYSTERESIS)

در کنترلرهای ON/OFF همانطور که میدانیم با بالا رفتن دما از مقدار تنظیم شده (SETPOINT) خروجی کنترلر قطع و با پائین آمدن دما از مقدار تنظیم شده(SP) خروجی کنترلر وصل گردد.
در این وضعیت رله خروجی کنترلر به طور مداوم در حال قطع و وصل بوده و این موضوع باعث خرابی زود هنگام آن خواهد شد و علاوه بر آن بارمتصل به خروجی کنترلر نیز با فرکانس بالا قطع و وصل شده که این نیز باعث خرابی بار (که عموما هیتر می باشد)خواهد شد. جهت جلوگیری از این موضوع یک محدوده بین نقاط ON و OFF در نظر گرفته شده که به آن هیسترزیس گفته می شود.
به طور مثال در صورتی که SP برابر 100 و مقدار هیسترزیس 2 تنظیم گردد، خروجی کنترلر در 100 درجه قطع و در 98 درجه مجددا وصل خواهد شد. کلیه ترموکنترلر های هانیانگ و ساموان در حالت ON/OFF دارای پارامتر HYS جهت تنظیم این مقدار می باشند.

2- حالت گرمایشی (HEATING)-حالت سرمایشی (COOLING)-حالت سرمایشی/ گرمایشی همزمان

– حالت HEATING: در حالت گرمایشی همانطور که از نام آن مشخص است کنترلر جهت ایجاد گرما و جلوگیری از سرد شدن یک سیستم استفاده می گردد. در این حالت با کاهش مقدار دما (PV) از مقدار دمای دلخواه تنظیم شده (SP) خروجی کنترلر وصل شده و به هیترها(به عنوان مثال) فرمان گرم کردن را می دهد و با افزایش دما خروجی ترموکنترلر قطع شده و سیستم شروع یه خنک شدن به طور طبیعی خواهد شد.
– حالت COOLING: درحالت سرمایشی همانطور از نام آن پیداست از کنترلر جهت خنک کردن یک سیستم استفاده می گردد. در این حالت با افزایش مقدار دما (PV) از مقدار دمای تنظیم شده (SP) خروجی کنترلر وصل شده و به کمپرسور یا فن (به طور مثال)فرمان خنک کردن را صادر و با کاهش دما خروجی کنترلر قطع خواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید این حالت درست عکس حالت گرمایشی است.
– حالت گرمایشی/سرمایشی همزمان: در برخی از سیستم ها نیاز به ایجاد گرما و سرما بطور همزمان می باشد، نظیر دستگاه های تزریق پلاستیک. همچنین در برخی سیستم ها به منظور رسیدن سریعتر به دمای مورد نظر و ثابت سازی سریعتر دما از حالت سرمایشی و گرمایشی همزمان استفاده می گردد. در این حالت با بالا رفتن دما از مقدار تنظیم شده (SP) خروجی COOLING وارد عمل شده و مثلا با روشن کردن فن ها عمل خنک کردن انجام خواهد شد و در صورت پایین آمدن دما از مقدار تنظیم شده (SP) خروجی HEATING وارد عمل شده و به طور مثال با روشن کردن هیترها باعث گرم شدن سیستم خواهد شد.
اکثر کنترلرهای هانیانگ دارای حالتهای گرمایشی/سرمایشی بوده و برخی از مدلهای آن نظیر NX9-10 ،NX9-11 ،NX4-10 دارای حالت گرمایشی/سرمایشی همزمان نیز می باشند.

3- خروجی RETRANSMISSION یا RET

در ترموکنترلرهایی که دارای خروجی RET هستند علاوه بر خروجی کنترلی ،شما به یک خروجی آنالوگ که معمولاٌ به شکل یک جریان استاندارد 4-20MA می باشد نیز دسترسی خواهید داشت. این خروجی تبدیل شده مقدار دمای تنظیم شده (SP) یا مقدار دمای جاری (PV) به شکل آنالوگ می باشد. از این خروجی جهت مانیتور کردن مقدار SP یا PV یا جهت استفاده چندین کنترلر به صورت حلقه های تو در تو (CASCODE) جهت کنترل دقیقتر استفاده می گردد.
بسیاری از کنترلرهای سری NX هانیانگ د ارای خروجی RET می باشند.

4- آلارم LBA (LOOP BERAK ALARM)

در کنترلرهایی که دارای آلارم LBA هستند، چنانچه با اعمال خروجی کنترل هیچ گونه تغییری در دمای جاری (PV) بوجود نیاید این وضعیت به معنی قطع حلقه کنترلی (LOOP BERAK) ثلقی شده و کنتاکت آلارم LBA فعال خواهد شد. برخی از مدلهای کنترلرهای هانیانگ نظیر NX9-01 دارای این آلارم هستند.

5- آلارم HBA (HEATER BREALE ALARM)

برای بالا بردن دمای یک سیستم عموماٌ از انواع هیتر (المنت) می توان استفاده نمود.ترانس جریان (CT) جهت تشخیص جریان المنت ها به این کنترلرهای دارای آلارم HBA وصل شده و در صورت سوختن المنت خروجی CT قطع شده و کنترلر آلارم HBA را صادر کرده که به معنای سوختن هیتر(المنت) می باشد. برخی از سری های NX ترموکنترلرهای هانیانگ مانند NX9-01، NX7-01 قابلیت اتصال CT را داشته و دارای آلارم HBA می باشد.

6- تابع شیب و سکون (RAMP/SOAK)

در برخی از پروسه های تولید لازم است تا یک محصول دمای آن از یک معین به مقدار دیگری در طی مدت زمان خاص و با یک شیب معین افزایش یافته و پس در آن دما به مدت زمان خاصی مانده و سپس به دمای دیگری در طی مدت زمان مشخص و با یک شیب دیگر برسد. در این حالت نیاز به یک کنترلر حرارت با داشتن تابع شیب و انتظار و سکون می باشیم در شکل زیر نمودار چنین کنترلری نشان داده شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *