استپ قارچی

استپ قارچی (Mushroom switch)

کلیدهای استپ قارچی یا استپ اضطراری در تابلوهای کنترل جهت قطع کردن فرمان در موارد اضطراری استفاده می گردد. این کلیدها همانطور که از نام آن پیداست دارای یک کله گی پهن قرمز رنگ (شبیه قارچ) بوده که با فشار دادن آن کنتاکنهای زیر آن قطع و یا وصل می شوند. کلیدهای استپ قارچی به دو صورت قفل شو و بدون قفل تولید شده که در مدل قفل شونده با فشار دادن آن، کلید قطع شده و در همان حالت قطع باقی می ماند که با پیچش کله گی، قفل آن آزاد می گردد. در نوع بدون قفل با فشار دادن کلید، کلید قطع شده و با رها کردن آن، کلید به حالت اولیه خود باز می گردد. استپ های قارچی همچنین دارای مدلهای چراغ دار و سوییچ خور نیز هستند.

- بستن + ادامه مطلب