کابل زره دار

کابل زره دار

کابل زره دار که با نام های دیگری از جمله کابل آرمور دار یا کابل مسلح شناخته می شود، از یک لایه مفتولی یا نوار با آلیاژ فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم به منظور افزایش استحکام بهره می برد. با توجه به مناطق و شرایطی که از کابل زره دار استفاده می شود، می توان انتظار خطراتی مانند ضرب دیدگی یا فشار اجسام خارجی را داشت. به همین دلیل لایه مستحکمی از آلیاژ های ذکر شده دور تا دور رشته سیم های داخلی را می پوشاند تا طول عمر و استحکام کابل زره دار افزایش یابد. لایه محافظ در کابل های چند رشته ای به طور معمول از نوع استیل و در کابل های تک رشته ای از نوع آلومینیوم ساخته می شود. دلیل استفاده از آلیاژ متفاوت در لایه محافظ، تفاوت در نوع رفتار با میدان مغناطیس از سوی استیل و آلومینیوم است. لازم به ذکر است که آلیاژ آلومینیوم غیر مغناطیس است و تحت تاثیر میدان مغناطیس قرار نمی گیرد.مهم ترین کاربرد کابل زره دار در شبکه توزیع برق فشار قوی در سطح شهر است و وجود آرمور دار از بروز مشکلات متعدد جلوگیری به عمل می آورد.

 

جست و جوی سریع محصول
متاسفانه فعلا محصولی وجود ندارد