کابل خشک

کابل خشک

کابل خشک از کابل های مفتولی دارای مس آنیل شده است و به طور کلی در مصارف صنعتی به کار می رود. البته کابل خشک در مصارف خانگی نیز کاربرد دارد، اما محدودیت های نصب درون بتن فشرده و زیر زمین بدون روکش باید مد نظر قرار گیرد.

کابل خشک شامل دو نوع تک مفتولی و منظم تابیده می شود که آنها را به عنوان گروه ۱ و گروه ۲ نیز می نامند.

جست و جوی سریع محصول
Page
Page